Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Kartka z kalendarza

2020-11-03 07:45:20 (ost. akt: 2020-11-03 07:54:01)

3 listopada 1757 roku w rodzinie chłopskiej w Szczepankowie urodził się Jerzy Olech.

Kształcił się w szkole wiejskiej, następnie w Pasymiu i w gimnazjum w Królewcu. W latach 1776-1780 na uniwersytecie w Królewcu odbył studia teologiczne. Po studiach został nauczycielem królewieckiej szkoły katedralnej a następnie kapelanem wojskowym. W latach 1795-1820 był proboszczem polskiej parafii ewangelickiej przy kościele Świętego Mikołaja na królewieckim Steindamm. Był też kierownikiem Seminarium Polskiego na uniwersytecie w Królewcu.
Jerzy Olech tłumaczył z języka niemieckiego na polski publikacje religijne i świeckie. Propagował czytelnictwo wśród Mazurów. Utrzymywał kontakty z polskim środowiskiem intelektualnym. Tłumaczył na język niemiecki utwory Ignacego Krasickiego. J. Olech zmarł 29 grudnia 1820 r. w Królewcu.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/11/orig/kalendarz-historyczny-5-jerzy-olech-35704.jpg
Opis. Grafika przedstawia kościół farny pod wezwaniem św. Mikołaja na Starym Mieście w Królewcu. Stan sprzed 1828 r.


Zobacz także

więcej »