menu

Nowa nawierzchnia drogi z Burdąga do Małszewa

2020-10-30 08:00:00 (ost. akt: 2020-10-29 13:42:58)

Mieszkańcy Powiatu Szczycieńskiego i turyści korzystający z drogi Burdąg-Małszewo mają powód do zadowolenia. W ostatnim czasie odbył się jej odbiór i dziś jest ona dostępna dla kierowców.

Droga relacji Krzywonoga–Tylkowo–Burdąg–Nowy Dwór, w tym odcinek łączący miejscowości Burdąg i Małszewo stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogi krajowe nr 58 relacja Szczytno-Jedwabno i nr 53 Olsztyn-Pasym, a także krzyżuje się z drogą powiatową relacji Jedwabno-Pasym.

Wyremontowany odcinek stanowi dojazd do siedziby administracyjnej Gminy Jedwabno. Przebudowa tej drogi zapewniła także większą dostępność komunikacyjną do ogromnego kompleksu leśnego. Droga ta jest również niezwykle ważna dla celów przeciwpożarowych, gdyż jest arterią komunikacyjną do najbliższego punktu czerpania wody.

Drogą tą odbywa się także znaczący ruch samochodów związanych z gospodarka leśną i wywozem drewna do zakładów papierniczych, dostaw do tartaków i firmy IKEA w Wielbarku.

Ponadto na drodze Burdąg-Małszewo odbywa się duży ruch turystyczny, związany z funkcjonowaniem tutaj pensjonatów, domków letniskowych, pokoi do wynajęcia, punktów gastronomicznych i sklepów. Modernizacja drogi poprawi obsługę ruchu turystycznego na Mazurach.

W ramach prac wykonano nakładkę z masy bitumicznej, zjazdy, pobocza i remont przepustu.

Na zadanie, o łącznej wartości prawie 478 tys. zł. złożyły się:
środki z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, środki z dotacji Gminy Jedwabno i środki Powiatu Szczycieńskiego.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.


Opis. Zdjęcia przedstawiają wyremontowaną drogę Burdąg-Małszewo.