menu

Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID.

2020-08-26 12:51:38 (ost. akt: 2020-08-26 12:56:27)

W dniu 26.08.2020 roku pomiędzy Powiatem Szczycieńskim, a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej : Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wysokość całkowitej wartości grantu to 610 613,28 zł. Dotacja będzie realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filię Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z siedzibą
w Spychowie. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie domu pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.