menu

Ankieta - problemy i potrzeby rozwojowe powiatu.

2020-08-06 13:41:33 (ost. akt: 2020-08-06 13:46:15)

W związku z opracowywaną przez Powiat Szczycieński w partnerstwie z Powiatami: Działdowskim, Piskim i Nidzickim Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030 zachęcamy mieszkańców do włączenia się w proces badawczy, który ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe powiatu oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach. Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację wspólnych strategicznych projektów w partnerstwie zawieranym między poszczególnymi powiatami oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na ich sfinansowanie. Zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety dostępnej pod likiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut - aktywny czas ankiety do 19.08.2020 r.