menu

Turystyczny cel osiągnięty.

2020-05-25 12:47:01 (ost. akt: 2020-05-25 13:51:24)

Ponad 55,000 osób skorzystało ze ścieżki rowerowej po dawnym torowisku, który liczy 8 125 m.

Od 12.11.2019 do 24.12.2019 – 8 571-osób
Od 25.12.2019 do 21.05.2020 - 46 948-osób

Kolejny etap przed nami.

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)