menu

Opłaty w Wydziale Komunikacji

2020-04-27 12:55:33 (ost. akt: 2021-01-04 09:43:24)


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

OPŁATY ZA PRAWA JAZDY, REJESTRACJĘ POJAZDÓW

87 8838 0005 2001 0000 0589 0003
WYSOKOŚĆ OPŁATY NALEŻY USTALIĆ Z PRACOWNIKIEM WYDZIAŁUOPŁATA SKARBOWA

95 8838 0005 2001 0103 8440 0009
Urząd Miasta w Szczytnie


PEŁNOMOCNICTWO 17 zł. (Z OPŁATY SKARBOWEJ ZWOLNIENI SĄ MAŁŻONKOWIE, WSTĘPNI, ZSTĘPNI, RODZEŃSTWO).


WYDANIE DECYZJI 10 zł.


NUMERY TELEFONÓW
REJESTRACJA 89 624 70 17
PRAWA JAZDY 89 624 70 16