menu

AKTUALNE FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

2020-04-16 13:52:45 (ost. akt: 2020-04-23 08:18:10)

AKTUALNE FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (stan na dzień 14.04.2020 r.):
1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy:
• pożyczka w wysokości do 5 000 zł,
• dla pracodawcy zatrudniającego od 1 do 9 pracowników (może być niepełny etat).
Na dzień 14.04.2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 370 wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. 228 wniosków zostało już podpisanych. Łączna suma pieniędzy, która została wypłacona na konta przedsiębiorców w związku z w/w pożyczkami to 1 140 000 zł.
2. Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 249 pracowników (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa):
Nabór wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie trwa od 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r. Kolejne nabory będą ogłaszane w trybie ciągłym. Dofinansowanie obliczone zostanie według spadku obrotów, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Wybrany okres powinien się mieścić w ramach czasowych po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Wysokość dofinansowania:
• Spadek co najmniej 30% obrotów  dofinansowanie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 1 300 zł + ZUS,

• Spadek co najmniej 50% obrotów  dofinansowanie 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 1 820 zł + ZUS,

• Spadek co najmniej 80% obrotów  dofinansowanie 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 2 340 zł + ZUS.
3. Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników:
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie trwa od 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r. Kolejne nabory będą ogłaszane w trybie ciągłym. Dofinansowanie obliczone zostanie według spadku obrotów, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Wybrany okres powinien się mieścić w ramach czasowych po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Wysokość dofinansowania:
• Spadek co najmniej 30% obrotów  dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 300 zł,

• Spadek co najmniej 50% obrotów  dofinansowanie w wysokości 70% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 820 zł,

• Spadek co najmniej 80% obrotów  dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 340 zł.
Wsparcie może być przyznane na okres do 3 miesięcy.