menu

„Zdalna szkoła” w Powiecie Szczycieńskim

2020-04-16 11:48:11 (ost. akt: 2020-04-16 11:50:08)

Młodzież ze szkół prowadzonych przez Powiat Szczycieński otrzyma fabrycznie nowe przenośne komputery do zdalnej nauki. Środki na ten cel w wysokości około 80 000 zł zostały pozyskane w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Zakupimy sprzęt służyć będzie uczniom i pedagogom z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego, Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie w realizacji kształcenia na odległość. Sprzęt zostanie przekazany do szkół, a następnie trafi do uczniów i nauczycieli.