menu

Komunikat dla interesantów w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Szczytnie od 16 marca br. do odwołania

2020-03-15 18:16:29 (ost. akt: 2020-03-15 18:26:44)

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego, w tym pracowników starostwa, Starosta Szczycieński podjął decyzję o wprowadzeniu stanowczych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa.

- urząd starostwa zostaje zamknięty, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje bezpośrednia obsługa Klientów

- urząd funkcjonować będzie w dotychczasowych godzinach, tj. w godz. 7.30- 15.30

- obsługa klienta odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zasad obsługi z właściwymi w poszczególnych sprawach wydziałami

- we wszelkich sprawach urzędowych należy kontaktować się drogą telefoniczną. Wykaz numerów telefonów znajduje się pod adresem http://bip.powiatszczycienski.pl/79/Spis_telefonow/

- sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także drogą mailową: sekretariat@powiat.szczytno.pl, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP na adres skrzynki /glyi07x35d/SkrytkaESP

- wnioski i dokumenty do pobrania udostępnione są na stronie BIP Starostwa pod adresem http://bip.powiatszczycienski.pl/80/Wydzialy_i_stanowiska/

- osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.

Zwracam szczególną uwagę na to, że okres ograniczenia nie jest czasem wolnym na spędzanie go w gronie znajomych tylko na pozostanie w miejscu zamieszkania. W związku z powyższym uczulam rodziców aby opieka nad dziećmi była sprawowana w należyty sposób. Proszę również Państwa o racjonalne odwiedzanie dużych skupisk osób, np. sklepów.

Przypominam również, że na bieżąco mogą Państwo sprawdzać informacje i komunikaty dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl oraz Starostwa Powiatowego w Szczytnie https://powiatszczycienski.pl/Koronawirus/386-0.html