menu

Informacja - zasiłek opiekuńczy.

2020-03-11 11:28:37 (ost. akt: 2020-03-11 11:36:13)

‼️Przepisy nowej Ustawy, dotyczącej zwalczania COVID-19, wprowadziły DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY w wymiarze 14 dni na wypadek zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych, do których uczęszczało Dziecko‼️

Sprawdź poniżej szczegółowe warunki, o których musisz wiedzieć, aby skorzystać z tego uprawnienia.

WARUNKI PRZYZNAWANIA
✅Zasiłek przysługuje rodzicom, których dziecko nie ukończyło 8 roku życia.
✅W domu nie ma innego domownika, który mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem - musisz więc sprawować opiekę osobiście.
✅Zasady powyższej nie stosuje się w przypadku dziecka do 2 roku życia. W tym przypadku rodzic zawsze będzie miał pierwszeństwo do skorzystania z zasiłku.
✅Co do zasady zasiłek nie przysługuje dwojgu rodzicom w tym samym czasie.

WYMIAR i WYSOKOŚĆ ZASIŁKU
✅Wymiar zasiłku opiekuńczego w tym przypadku wynosi 60 dni na podstawie dotychczasowych przepisów oraz dodatkowe 14 dni, wprowadzone nowymi przepisami.
✅Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

FORMALNOŚCI
✅Zasiłek wypłacony zostanie Ci, po złożeniu wniosku
Z-15A.
✅Dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie o zamknięciu placówki.
✅Dokumenty powyższe powinny zostać złożone u pracodawcy, w przypadkach, gdy to pracodawca jest płatnikiem składek (umowa o pracę, umowa zlecenia) lub bezpośrednio do ZUS, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
✅Na wniosku Z-15A należy wskazać okres, za który ubiegasz się o wypłatę zasiłku, co powoduje, że możesz wskazać jedynie dni robocze.

DZIECKO CHORE
✅W przypadku choroby dziecka do 14 roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze 60 dni.
✅W przypadku choroby dziecka powyżej 14 roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze 14 dni.
✅W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, przysługuje zasiłek w wymiarze 30 dni.
✅Powyższe limity zasiłku na dziecko zdrowe i chore sumują się, czyli w praktyce liczba dni w ramach której korzystasz z zasiłku opiekuńczego nie może w maksymalnym wymiarze przekroczyć 60 dni + 14 dni zasiłku dodatkowego.

Przepisy, dotyczące wprowadzenia dodatkowego zasiłku tracą moc w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie Ustawy. Ustawa weszła w życie z dniem 3 marca 2020.