menu

Czasem warto pójść o krok dalej – kompleksowa inwestycja w Szczytnie - Wywiad

2019-11-14 11:14:57 (ost. akt: 2019-11-14 13:24:57)

Poniżej prezentujemy wywiad przeprowadzony ze Starostą Szczycieńskim Jarosławem Matłachem oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Szczytnie Beatą Kostrzewą, który ukazał się w miesięczniku Dobra inwestycja - Magazyn o inwestowaniu.

Czasem warto pójść o krok dalej – kompleksowa inwestycja w Szczytnie

Dnia 9 lipca 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szczycieńskiego szpitala. Początkowo jednak powiększenie istniejącego budynku o nowe trzykondygnacyjne skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty nie było planowane. Szpital zabiegał o nowy SOR i dopiero w ramach jego projektowania zdecydowano o zrealizowaniu drugiej, o wiele większej inwestycji. W rozmowie z dyrektor szpitala w Szczytnie, Beatą Kostrzewą, oraz Starostą Powiatu Szczycieńskiego, Jarosławem Matłachem, przybliżamy kulisy inwestycji w Szczytnie.

Początkowo projekt inwestycji w szczycieńskim szpitalu obejmował jedynie utworzenie SOR-u. Skąd decyzja o rozszerzeniu inwestycji? Jakie przyczyny były kluczowe w procesie decyzyjnym?
Beata Kostrzewa: Starania o utworzenie SOR-u były prowadzone od wielu lat. Dopiero po otwarciu lotniska Olsztyn-Mazury, znajdującego się 8 km od szpitala, projekt zaczął być realnie rozpatrywany. Ze względu na zabytkowy charakter szpitala nie udało się zaprojektować SOR-u na bazie istniejącej izby przyjęć, stąd decyzja o rozszerzeniu inwestycji i konieczności dobudowy pomieszczeń, do których przeniesione zostaną: laboratorium i pracownie diagnostyczne. Ciężar dobudowy bryły o powierzchni 2500 m2 wziął na siebie samorząd, zaś projekt utworzenia SOR-u jest po stronie szpitala, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Zdrowia oraz BFF MEDFinance.
Jarosław Matłach: Planowana inwestycja jest odpowiedzią na brak dostosowania szpitala do warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 roku. Stale rosnące obłożenie w placówce, troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i turystów, jak również zjawisko postępującego procesu starzenia się społeczeństwa były równie ważnymi powodami decyzji o rozbudowie szpitala. Obecna infrastruktura ochrony zdrowia jest niewystarczająca w stosunku do popytu na świadczenia medyczne. Pogarszający się stan techniczny budynku oraz długi okres oczekiwania na leczenie zagraża zdrowiu mieszkańców i turystów. Ograniczona przestrzeń lokalowa sprawia, że Zespół Opieki Zdrowotnej nie jest w stanie rozwijać się pod względem nowych usług medycznych, a co za tym idzie – sprostać niezbędnym wymogom określonym w przepisach.
Przedsięwzięcie będzie polegało na powiększeniu istniejącego budynku o nowe skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty, w skład którego będą wchodzić: oddział wewnętrzny (50 łóżek) oraz dziecięcy (20 łóżek), laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Przeniesienie tych oddziałów i szeregu gabinetów do nowej bryły w znacznym stopniu polepszy sytuację lokalową oddziałów, które pozostaną w starym budynku, a także umożliwi utworzenie Zakładu Opieki Leczniczej – oddziału, który osobom po przebytych schorzeniach, głównie starszych wiekiem, zapewni powrót do zdrowia pod fachową opieką.

Rozbudowa szpitala o nowe skrzydło oraz zrealizowanie w starej bryle nowoczesnego SOR-u to dwie duże inwestycje, które są ze sobą połączone. Ciężar odpowiedzialności – a co za tym idzie – finansowania spoczywa jednak na dwóch różnych podmiotach. Jak udało się sfinansować dwie tak duże inwestycje?
BK: Inwestycja, którą prowadzi powiat, czyli rozbudowa szpitala, jest dwa razy droższa, bo kosztuje ponad 19 mln zł, ale bez niej nie byłoby możliwości przestrzennych. Stąd decyzja, że projekt utworzenia SOR-u z dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia o wartości 10 mln zł będzie po stronie szpitala. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% i umożliwia realizację w ramach formuły zaprojektuj, wybuduj, wyposaż, sfinansuj. Niestety, nie cały zakres prac budowlanych został uznany za wydatek kwalifikowany, ale dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia mieści się w granicach 70%. Dlatego sporym finansowym wsparciem w utworzeniu SOR-u jest dla nas współpraca z BFF MEDFinance.
JM: Koszt rozbudowy szpitala według podpisanych umów na dzień 12 czerwca br. wynosi 19 142 270 zł. Powiat wyemitował oraz planuje dalszą emisję obligacji komunalnych na pokrycie kosztów tej inwestycji.

Jak wyglądały przygotowania do realizacji inwestycji?
JM: Na pierwszym etapie planowania inwestycji uznaliśmy za stosowne zlecenie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego z Koncepcją Programowo-Przestrzenną. Szczegółowe analizy obecnego stanu, potrzeb oraz obowiązujących przepisów nakreśliły zakres inwestycji. Na kolejnym etapie została wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza oraz kosztorysowa. Posłużyła ona do przygotowania procedur postępowań zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
BK: Natomiast ze strony szpitala w sprawie utworzenia SOR-u przede wszystkim należało dopełnić wszelkich formalności. Trzeba było złożyć w Ministerstwie Zdrowia poprawny i odpowiedni wniosek. Wniosek musiał przejść przez wszystkie etapy weryfikacyjne w Ministerstwie Zdrowia i dopiero po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji mogliśmy myśleć o realizacji inwestycji.

Co sprawiło do tej pory największe trudności? Który etap inwestycji jest według Państwa najcięższy?
BK: Wniosek musiał przejść przez wszystkie etapy weryfikacyjne w Ministerstwie Zdrowia, a obecnie trwa procedura związana z umową. Procedura ta może potrwać zgodnie z regulaminem 45 dni. Dopiero po podpisaniu umowy rozpoczną się prace budowlane. Myślę, że to będzie najtrudniejszy etap, ponieważ na czas remontów szpital nie przerywa swojej działalności.
JM: Jak do tej pory największym problemem w realizacji przedsięwzięcia okazał się proces opracowania projektowej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę z pierwszym wykonawcą z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w terminie. Skutkowało to cofnięciem się do punktu wyjścia i podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z innym wykonawcą, co opóźniło proces rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji. Dokumentacja, na której pracujemy obecnie, również posiada uchybienia, które wymagają bieżącej korekty opracowań szczegółowych. Na szczęście zespół osób zaangażowanych w rzeczową realizację przedsięwzięcia skutecznie modyfikuje nieścisłości. Jestem przekonany, że realizacja inwestycji zakończy się sukcesem.

Wydaje się, że przy takich inwestycjach kluczowe jest wzajemne zrozumienie oraz komunikacja pomiędzy szpitalem a samorządem. Czy tak było również w przypadku inwestycji w Szczytnie? Jaka jest recepta na sukces w tych relacjach?
BK: Rada Powiatu musi wiedzieć, czego chce, i sukcesywnie dążyć do celu. Mamy to szczęście, że nasi radni interesują się szpitalem i rozumieją jego potrzeby. Recepta na sukces według mnie to wzajemne zaufanie.
JM: Zgadzam się z Panią Dyrektor, recepta na sukces to przede wszystkim wzajemne zrozumienie oraz zaufanie. Generalnie cele szpitala oraz powiatu powinny być zbieżne – poprawa jakości usług medycznych w regionie, a co za tym idzie ¬– poprawa zdrowia mieszkańców. Jednak określenie w jaki sposób to osiągnąć, tak aby zarówno samorząd, jak i szpital byli usatysfakcjonowani – to wymaga tego, o czym mówiła Pani Dyrektor – wzajemnego zrozumienia i zaufania.

W jaki sposób inwestycja bezpośrednio przełoży się na poprawę zdrowia mieszkańców?
JM: Po zakończeniu rozbudowy szpitala zostanie oddany do użytku nowoczesny obiekt szpitalny, spełniający najwyższe standardy. Mieszkańcy powiatu będą mogli być leczeni w komfortowych warunkach. Nastąpi zwiększenie liczby łóżek na oddziałach, które będą zajmować nowy pawilon, a co za tym idzie – nastąpi znaczny wzrost liczby udzielanych usług i zmaleje liczba osób oczekujących na miejsce. Utworzenie Zakładu Opieki Leczniczej zapewni osobom przewlekle chorym profesjonalną opiekę. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że w odległości niespełna 8 km od placówki, w miejscowości Szymany, zlokalizowane jest międzynarodowe lotnisko Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, co pozwoli na zapewnienie odpowiedniej opieki nie tylko samym mieszkańcom powiatu czy turystom, ale także w kryzysowych sytuacjach również pasażerom.
BK: W 2018 roku z dofinansowania Ministra Zdrowia w ramach POIiŚ oraz dotacji powiatu wybudowaliśmy lądowisko dla śmigłowców, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo naszych pacjentów. Kolejny etap to rozbudowa szpitala, prowadzona ze środków powiatu. Trzecia inwestycja to utworzenie SOR-u. Myślę, że każdy pacjent leczony w naszym szpitalu odczuje zmianę.

Ostatnio dużo mówi się o projektowaniu przestrzeni w szpitalach. Czy zgodzi się Pani z tezą, iż do inwestycji w szpitalach generalnie lepiej podchodzić kompleksowo?
BK. Zgadzam się z tym całkowicie. Kolejne etapy inwestycyjne muszą się zazębiać i wynikać jeden z drugiego. Budowa bryły o powierzchni 2500 m2 prowadzona przez powiat uwzględnia już potrzeby SOR-u, np. wielkość agregatu prądotwórczego czy zapotrzebowanie na gazy medyczne. Realizacja takiego zaplecza dla każdej inwestycji osobno byłaby marnotrawstwem publicznych pieniędzy. Poza tym przestrzeń w szpitalu musi być wykorzystana maksymalnie, nikogo nie stać na utrzymywanie zbędnych powierzchni.

Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji?
JM: Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rozbudowy planowane jest na luty 2020 roku.

BK: Jeśli chodzi o utworzenie SOR-u to zakładamy, że powinniśmy się wyrobić do kwietnia 2020 roku.

Mimo iż rozbudowa aktualnie trwa, trzeba patrzeć w przyszłość. Czy są jakieś dalsze plany na rozwój szpitala?
BK: Mamy bardzo dużo planów, a jeszcze więcej marzeń związanych ze szpitalem. Jestem przekonana, że dzięki rozbudowie zyskamy nowe możliwości. Kontaktujemy się też z NFZ odnośnie do tego, w jakim kierunku możemy się rozwijać, a o czym lepiej zapomnieć. Wiele też zależy od pieniędzy. Dobrze nam się układa współpraca z BFF MEDFinance i myślę, że jeżeli należycie uzasadnimy nasze wnioski i przedstawimy montaż finansowy, będziemy mogli liczyć na pomoc BFF MEDFinance.
JM: Z uwagi na fakt, iż rozbudowa szpitala podyktowana jest jakże ważną społecznie potrzebą, w dalszym ciągu będziemy dążyli do podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. Głównym założeniem szpitala jest zapewnianie opieki medycznej w podstawowym zakresie. Zapewne w przyszłości stacjonarne usługi specjalistycznej opieki zdrowotnej zostaną wzbogacone poprzez zakup nowego, specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wprowadzenie nowego rodzaju usług, a także poprzez jak najszerszy dostęp do poradni specjalistycznych.

Piotr Harpak, specjalista BFF MEDFinance ds. projektu w Szczytnie:

Inwestycje typu: zaprojektuj, wybuduj, wyposaż, sfinansuj to nie tylko sposób na uniknięcie procedur związanych z zaciągnięciem kredytu/pożyczki. To przede wszystkim możliwość przesunięcia rozpoczęcia terminu spłaty na czas po zakończeniu wykonania zamówienia lub jej poszczególnych etapów. Niewątpliwą zaletą tego typu projektów jest korzystanie z finansowania tylko w niezbędnej, koniecznej wartości i naliczanie odsetek tylko za okres potrzebny do korzystania z finansowania dłużnego, co jednocześnie umożliwia planowanie innych inwestycji.
Pokrycie zarówno wkładu własnego, jak i kosztów niekwalifikowanych w rozliczeniu dotacji dla szczycieńskiego szpitala, zostały zagwarantowane dzięki zastosowaniu trójstronnej umowy finansowania wierzytelności przyszłych, która została zawarta ze szpitalem oraz wybranym w zamówieniu publicznym wykonawcą inwestycji.