menu

Seminarium „Aktualne wyzwania rynku pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

2019-10-17 10:53:29 (ost. akt: 2019-10-17 10:59:58)

Dnia 16 października 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie odbyło się seminarium pt. „Aktualne wyzwania rynku pracy” zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Pracodawcy. Organizatorem wydarzenia był Starosta Szczycieński - Jarosław Matłach oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie -Beata Januszczyk.
Podczas seminarium prelegenci omawiali m.in. kwestie związane z zawarciem stosunku pracy, w tym wnioski z kontroli Inspekcji Pracy (PIP), obowiązków pracodawców wobec ZUS, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Ponadto, uczestnicy seminarium zapoznali się m.in. z możliwościami jakie daje wsparcie firm w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wykorzystywanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz zasady legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.
Prof. Mirosław Grewiński w swoim wystąpieniu omówił aktualne zjawiska społeczne jakie zachodzą na rynku pracy i jakim podlegają zmianom. Podkreślił konieczność odpowiedniego przygotowania się pracodawców w zawiązku z wejściem na rynek pracy kolejnych pokoleń młodych ludzi patrzących na świat inaczej niż dotychczas.
Prelegenci: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, st. ins. Jan Godzwon Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie, Katarzyna Borusiewicz, Marzena Gronowska Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Magdalena Szulc, Marcin Kępski Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, insp. woj. Tomasz Kowalczyk Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Olga Łachacz Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c., Marta Plusiuk Grzegorz Stawiacki Agencja Pracy WS Service, Beata Brzózka, Monika Maciejewska, Monika Popowska PUP w Szczytnie.