Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Konsultacje projektu strategii rozwoju województwa: "Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego".

2019-07-16 08:19:44 (ost. akt: 2019-07-16 09:14:02)

W związku z prowadzonymi konsultacjami przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktualizacji strategii województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 z inicjatywy Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha powstała koncepcja projektu Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury.

Celem inicjatywy jest wyznaczenie i ujęcie obszaru funkcjonalnego pn. Południowe Mazury (powiaty: działdowski, nidzicki, szczycieński i piski) w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 oraz w dalszej perspektywie w RPO na lata 2021-27.

Uznaliśmy za zasadne wypracowanie założeń wspólnej strategii dla obszaru Południowych Mazur, wskazujących na wspólne cechy wyróżniające obszar, dominujące kierunki rozwoju gospodarczego, możliwości wspólnych działań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej. /projekt via Masuria, projekty kolejowe Wielbark-Ostrołęka/, oraz zagwarantowania rozwoju Portu Lotniczego w Szymanach.

Główne argumenty, to przede wszystkim:

- utworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Masuria”, łączącego drogę S7 z trasą Via Baltica, w powiązaniu z obsługą regionalnego lotniska w Szymanach

od zachodu: z obwodnicy Nidzicy DW604 do Wielbarka, następnie DK57 poprzez Port Lotniczy w Szymanach do Szczytna, następnie DK53 do Rozóg, skąd drogami gminnymi poprzez wieś Spaliny, Karpa do Turośli, a następnie drogą powiatową poprzez Jabłoń do Pisza, skąd DK68 poprzez Białą Piską do węzła Szczuczyn, w ciągu DK61.

- przygotowanie koncepcji zagospodarowania strefy przylotniskowej w Szymanach, określającej kierunki jej rozwoju. Regionalne Centrum Medycyny Geriatrycznej, Centrum Diagnostyki Onkologicznej mogą stanowić podstawę rozwoju „przemysłu zdrowia” dedykowanego osobom starszym korzystającym z możliwości szybkiego transportu lotniczego

- uwzględnienie powiązania funkcjonalnego z graniczącym obszarem Mazowsza

- utworzenia bezpiecznego korytarza transportowego obejmującego transport sprzętu militarnego na trasie port lotniczy — Orzysz, Bemowo Piskie

- połączenie kolejowe Wielbark-Ostrołęka (linia nr 35 Ostrołęka – Szczytno)

Zobacz także

więcej »