menu

Posiedzenie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej w sprawie rozbudowy szpitala powiatowego.
Podjęto następujące uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z planu inwestycyjnego za rok 2018, Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o uzupełnieniu planu zadań inwestycyjnych i planu zakupów, opinia o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Uchwała w sprawie opinii o wystąpieniu o darowiznę na spłatę ambulansu medycznego.
Na zaproszenie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha dokonano oceny dalszego postępu prac na terenie budowy nowego szpitala. Rada Społeczna przy ZOZ wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z zadań inwestycyjnych za rok 2018.