menu

Modernizacja floty Pogotowia Ratunkowego ZOZ Szczytno.

Dnia 28 marca 2019 r. Pogotowie Ratownicze ZOZ Szczytno zastąpiło wysłużoną karetkę, nowoczesnym Volkswagenem Krafterem rocznik 2019. W skład Szczycieńskiego Pogotowia Ratowniczego wchodzi pięć zespołów, w tym jeden transportowy oraz cztery zespoły działające w ramach państwowego systemu ratownictwa. Ratownicy na jednej zmianie podejmują około 15 interwencji, z czego niemal 70% dotyczy akcji podejmowanych na terenie Miasta Szczytno. Karetki są więc poddawane ciągłej eksploatacji. W ramach modernizacji floty ratowniczej, dokonano zakupu nowego pojazdu za 360 tys. złotych, środki zostały w całości pokryte ze środków Szpitala Powiatowego w Szczytnie.