menu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu: 1. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Treść ogłoszenia:

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 18 grudnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 11/IV/2018: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2018 z zakresu:
1. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Decyzja o dofinansowaniu w załączniku nr 1 do Uchwały:
1. uchwala-nr-11iv2018-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-18-grudnia-2018-roku-20933