menu

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POLNEJ W SZCZYTNIE

2015-09-02 12:08:31 (ost. akt: 2015-09-15 09:56:47)

Nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi położona w Szczytnie jest przy ul. Polnej, oznaczona jako działka nr 205/8 obręb 5 Miasta Szczytno, objęta księga wieczystą OL1S/00009916/3. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo - usługowej. Działka atrakcyjnie położona, wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza: 110 000,00 zł
Więcej informacji: Pełna treść ogłoszenia
http://bip.powiatszczycienski.pl/214/723/Ogloszenie_o_II_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_w_Szczytnie_przy_ul__Polnej__28dz__nr_205_2F8_obreb_5_2C_m__Szczytno_29/

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Kościuszki 14, tel. (89) 624 70 58 lub (89) 624 70 68