menu

Rada i Zarząd Powiatu

Rada Powiatu w Szczytnie
Kadencja 2014-2018

1. Jolanta Alicja Cielecka - Przewodnicząca Rady Powiatu
2. Krystyna Furtak - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
3. Jarosław Kostiuk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4. Krzysztof Buła
5. Justyna Chrapkiewicz
6. Mariusz Zbigniew Dobrzyński
7. Aleksander Godlewski
8. Jerzy Klenczon
9. Krzysztof Michał Mańkowski
10. Jarosław Matłach
11. Bernard Piotr Mius
12. Jan Napiórkowski
13. Marcin Nowociński
14. Barbara Pac
15. Teresa Samsel
16. Marek Witold Sochalski
17. Jerzy Krzysztof Szczepanek
18. Czesław Wierzuk
19. Henryk Żuchowski


ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE

Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński
Marcin Nowociński - Wicestarosta
Barbara Pac - Członek Zarządu
Jerzy Krzysztof Szczepanek - Członek Zarządu
Czesław Wierzuk - Członek Zarządu