menu

Rada i Zarząd Powiatu

Rada Powiatu w Szczytnie
Kadencja 2018-2023

1. Lisiewski Jan - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Kostiuk Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
3. Leska Arkadiusz Karol - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4. Buła Krzysztof
5. Chrapkiewicz-Jagaczewska Justyna
6. Cielecki Adam
7. Czaplicki Jarosław
8. Drężek Jolanta Małgorzata
9. Godlewski Aleksander
10. Matłach Jarosław
11. Miller Tomasz Andrzej
12. Nowociński Marcin
13. Pac Barbara
14. Rząp Zygmunt
15. Siemiątkowska Teresa
16. Szczepanek Jerzy Krzysztof
17. Tańska Marianna
18. Wierzuk Czesław
19. Wiśniewska Agata


Zarząd Powiatu w Szczytnie
Kadencja 2018-2023

Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński
Jerzy Krzysztof Szczepanek - Wicestarosta
Aleksander Godlewski - Członek Zarządu
Barbara Pac - Członek Zarządu
Czesław Wierzuk - Członek Zarządu