menu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

ul. H. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

tel. 89 624 70 00
e-mail: sekretariat@powiat.szczytno.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. T. Kościuszki 14,
12-100 Szczytno

Tel. 89 624 70 60
e-mail: geodezja@powiat.szczytno.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Numerki wydawane są w godzinach 7:45 - 14:00;
Interesanci z numerkami w Wydziale Komunikacji przyjmowani są w godzinach 8:00 - 14:30

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 -15.30

Wykaz telefonów do urzędu