menu

Odbiór drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy - Antonia.

Zakończyła się budowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy - Antonia, w Gminie Rozogi. W ramach inwestycji wbudowano drogę asfaltową na odcinku 3,573 km. Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mln 307 tys. zł z czego Powiat Szczycieński pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% inwestycji oraz wniósł ponad 576 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Pisza.