menu

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec.

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty.