menu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016

2016-01-28 11:53:08 (ost. akt: 2016-01-28 12:10:12)

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 27 stycznia 2016 r. przyjął Uchwałę
Nr 8/II/2016: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2016 z zakresu:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Decyzja o dofinansowaniu w załączniku.


Załącznik:
Uchwała Nr 8/II/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 stycznia 2016r.