Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Wyniki wyszukiwania słowa 'page'

Znalezionych wyników: 24 (0.391s).

Zarządzenie

Wynik: 20 2015-08-15 10:52:35

https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-001-1397.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-001-1418.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-002-1419.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-003-1420.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-004-1421.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-005-1422.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-006-1423.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-007-1424.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-008-1425.jpg

https://pasym.pl/931,Zarzadzenie.html

Konsultacje

Wynik: 10 2015-11-05 11:26:00

https://m.powiatszczycienski.pl/2015/11/orig/zarzadzenie-nr-101-2015-page-001-2589.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/11/orig/zarzadzenie-nr-101-2015-page-002-2590.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/11/orig/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-101-page-001-2591.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/11/orig/zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-101-page-001-2588.jpg 2592 2593

https://pasym.pl/1642,Konsultacje.html

Plan gospodarki niskoemisyjnej !!!

Wynik: 8 2015-06-11 12:37:50

https://m.powiatszczycienski.pl/2015/06/orig/ogloszenie-w-sprawie-opracowania-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-page-001-659.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/06/orig/ankieta-w-sprawie-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-page-001-657.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/06/orig/informacja-dotyczaca-ankiet-w-sprawie-opracowania-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-page-001-658.jpg

https://pasym.pl/401,Plan-gospodarki-niskoemisyjnej.html

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Wynik: 6 2020-06-01 14:30:32

Jest to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Tematem przewodnim tegorocznej akcji są zwierzęta, dlatego gośćmi Tygodnia Czytania będą miłośnicy zwierząt. Wydarzenie ma zachęcić rodziny do regularnego czytania dzieciom, promować wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, a także budować świadomość proekologiczną i uwrażliwić młode pokolenie na los i potrzeby zwierząt. Co roku w naszej bibliotece zaproszone osoby czytają dzieciom wybrane bajki, a następnie opowiadają o swojej pracy. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczny Tydzień Czytania odbędzie się po raz pierwszy w przestrzeni wirtualnej: https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Szczytnie-1544693639170195/ 1 czerwca 2020 r. naszym gościem była Pani Monika Maroszek - weterynarz, która w towarzystwie córki przeczytała opowiadanie pt. "Kot z poziomek" z książki "Cztery łapy i ogon czyli opowiadania o zwierzętach" Agnieszki Frączek. https://www.youtube.com/watch?v=0omVK-1DG2Y 3 czerwca 2020 r. naszym gościem była Pani Katarzyna Brzózy - miłośniczka owiec, która przeczytała opowiadanie Agnieszki Frączek pt. "Wyjątek" z książki "Opowiadania o psach. Na psa urok!". Pani Katarzyna wraz z córką pokazała nam również swoje jagnięta i opowiedziała o nich kilka ciekawostek. Zapraszamy do obejrzenia filmiku➡️ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2315986208707597&id=1544693639170195¬if_id=1591176319978354¬if_t=page_post_reaction 32061 5 czerwca naszym gościem była Pani Lucyna Kaliszewska, która pełni funkcję sekretarza i działa aktywnie w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Szczytnie. Zapraszamy do wysłuchania opowiadania Agnieszki Frączek pt. "Fryzio" czytanego przez miłośniczkę zwierząt Panią Lucynę Kaliszewską ➡️https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2317475305225354&id=1544693639170195¬if_id=1591348024408596¬if_t=page_post_reaction 32106

https://mbp.miastoszczytno.pl/14282,XIX-Ogolnopolski-Tydzien-Czytania-Dzieciom.html

Kampania edukacyjna ElektroEko

Wynik: 6 2019-11-27 10:18:25

W celu zgłoszenia odbioru należy wypełnić formularz na stronie http://www.zuzyteswietlowki.pl/?page_id=509 W ramach publicznej kampanii edukacyjnej ElektroEko nie stosuje się ograniczenia odnośnie marek zużytych źródeł światła (odbierane będą wszystkie marki). Minimum logistyczne wynosi: 1500 sztuk (250 kg). Po więcej informacji na temat akcji zapraszamy również na stronę internetową https://zuzyteoswietlenie.pl/

http://miastoszczytno.pl/12609,Kampania-edukacyjna-ElektroEko.html

Obwieszczenia

Wynik: 6 2015-08-06 14:03:33

https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-002-1364.jpg https://m.powiatszczycienski.pl/2015/08/orig/document-page-001-1365.jpg

https://pasym.pl/895,Obwieszczenia.html

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wynik: 4 2023-10-25 08:33:55

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 66/XXI/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Sportowe Mazury": Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie "Sportowe Mazury". Konsultacje społeczne odbędą się w terminie: 25 października – 2 listopada 2023 roku Dokument dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Uwagi i opinie można będzie zgłaszać w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. na formularzu przesyłanym na adres: promocja@powiat.szczytno.pl. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl Załączniki: 1. Formularz zgłaszania uwag 2. Uchwała zarządu powiatu

https://powiatszczycienski.pl/25336,Ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych.html

Zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakość za udział w projekcie „Tropiciele Wiosny” z Ambasadorem

Wynik: 4 2022-09-18 14:12:06

Tropiciele Wiosny to krajowy projekt, który był skierowany do uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 23 partnerów z Polski. Współpracę rozpoczęliśmy w marcu 2022 roku, a zakończyliśmy w czerwcu 2022 roku. Odznakę otrzymaliśmy w sierpniu 2022 r., czyli pod koniec wakacji. Głównym założeniem projektu było: uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego je świata, zachęcenie uczniów do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu wiedzy dzieci na temat roślin i zwierząt, rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK. W ramach projektu uczniowie wykonali sześć wspólnych produktów z uczniami z innych szkół w Polsce: plakat w Canvie „Portret Pani Wiosny”, książka elektroniczna „Przygody Motyla”, prezentacja Google „Wielka Księga Tropicieli Wiosny”, prezentacja w Canvie „Kalendarz pogody”, prezentacja Google „Wiosenna łąka”, prezentacja w Genially zawierająca prace uczniów na logo projektu. W trakcie projektu współpracowaliśmy także przy realizacji dodatkowych aktywności, na przykład wykonaliśmy wielkanocne pisanki, które posłużyły do wykonania kolaży i złożenia innym szkołom życzeń wielkanocnych. Ponadto uczniowie obchodzili święto Dzień Ziemi, podczas którego wykonali plakaty dotyczące ochrony naszej planety, które również pokazaliśmy dzieciom z innych szkół partnerskich. Wykorzystanie technologii informacyjnych w naszym projekcie  umożliwiło większe zaangażowanie uczniów, uatrakcyjniło pracę nad zadaniami projektu . Efekty pracy z narzędziami były na bieżąco umieszczane na Twinspace eTwining. Zadania, które wykonywali uczniowie na lekcjach edukacji informatycznej pobudzały ich kreatywność, wrażliwość na otaczającą przyrodę, rozwijały kompetencje społeczne, informatyczne, umiejętność w pracy w grupie oraz gospodarowanie swoim czasem. Gratuluję wszystkim uczniom. Realizatorka projektu „Tropiciele Wiosny” w SP z OI nr 2 w Szczytnie: Mirosława Maroszek 9164 Księga o „Przygodach Motyla"

https://sp2.miastoszczytno.pl/21579,Zdobylismy-Krajowa-Odznake-Jakosc-za-udzial-w-projekcie-Tropiciele-Wiosny-z-Ambasadorem.html

Konkursy dla NGO

Wynik: 4 2022-01-24 11:35:37

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

https://powiatszczycienski.pl/19508,Konkursy-dla-NGO.html

Szczytno Bramą Mazur – Fiszki Miejskie

Wynik: 4 2021-12-02 10:03:22

W ramach realizacji naszego projektu Fiszki Miejskie – Chata Mazurska, który został także zgłoszony do wydawnictwa Nowa Era do konkursu: Projektanci Edukacji pojawiła się pierwsza Fiszka Miejska – Chata Mazurska. Zapraszamy do oglądania naszej ekspozycji oraz poczytania na temat Chaty Mazurskiej. Zachęcamy także do głosowania internetowego na nasze projekty: - Szczytno Bramą Mazur - Fiszki Miejskie - "Ogrodoterapia" Galeria zgłoszonych projektów - Projektanci edukacji

https://sp6.miastoszczytno.pl/19061,Szczytno-Brama-Mazur-Fiszki-Miejskie.html
« Poprzednia 1 2 3 Następna »

Kolejność wyświetlania wyników

Wyszukaj tylko