menu

Wydział Komunikacji opłaty

2020-04-24 12:38:19 (ost. akt: 2020-04-24 12:45:14)


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

OPŁATY ZA PRAWA JAZDY, REJESTRACJĘ POJAZDÓW

87 8838 0005 2001 0000 0589 0003
WYSOKOŚĆ OPŁATY NALEŻY USTALIĆ Z PRACOWNIKIEM WYDZIAŁUOPŁATA SKARBOWA

51 1160 2202 0000 0000 6195 6308
Urząd Miasta w Szczytnie


PEŁNOMOCNICTWO 17 zł. (Z OPŁATY SKARBOWEJ ZWOLNIENI SĄ MAŁŻONKOWIE, WSTĘPNI, ZSTĘPNI, RODZEŃSTWO).


WYDANIE DECYZJI 10 zł.


NUMERY TELEFONÓW
REJESTRACJA 89 624 70 17
PRAWA JAZDY 89 624 70 16