menu

Informacja dotycząca oferty Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności ...

2015-08-21 12:42:12 (ost. akt: 2015-09-16 13:41:13)

Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Polska muzyka lat 80 im. Grażyny Świtały”.
Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 19 sierpnia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Polska muzyka lat 80 im. Grażyny Świtały”.

Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn., zm.).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj, do dnia 28 sierpnia 2015 br., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
- pisemnie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem:Wydział Rg.
- lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl

Załącznik: uchwala-zarzadu-powiatu-nr-64-xiii-2015-z-dn-20-08-2015r-oferta-1443