menu

Tereny pod inwestycje

2015-01-30 08:59:57 (ost. akt: 2015-01-30 09:06:49)

Na terenie Gminy Świętajno istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Obszarami stanowiącymi potencjalne miejsca inwestycje są:
1. Teren położony po prawej stronie drogi krajowej Nr 53 Olsztyn - Ostrołęka pomiędzy miejscowościami Jeruty i Chochół. Teren składa się z kilku stykających się ze sobą działek stanowiących własność osób fizycznych. Powierzchnia ok. 25 ha.
2. Teren położony po prawej stronie drogi powiatowej Nr 266629 Spychowo - Świętajno
Skrzyżowanie (pomiędzy miejscowością Świętajno i skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 53 Olsztyn-Ostrołęka). Składa się z kilku stykających się ze sobą działek stanowiących osób fizycznych. Powierzchnia ok. 12 ha.
3. Działki przeznaczone pod działalność gospodarczą (Osiedle Rzemieślnik) - teren położony po lewej stronie drogi powiatowej Nr 26629 Spychowo - Świętajno Skrzyżowanie ( pomiędzy miejscowością Świętajno i skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 53 Olsztyn - Ostrołęka) . Właścicielem jest Gmina Świętajno . Powierzchnia ok. 0,5 ha.