menu

Odbiór drogi powiatowej nr 1512N na odcinku Borki Wielbarskie – Lejkowo.

Autor: Karol Furczak

22 listopada br. odbył się odbiór drogi powiatowej nr 1512N na odcinku Borki Wielbarskie – Lejkowo. Położono nową nawierzchnię na odcinku 2165 mb. Poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego przebudowano: wlot drogi do m. Lejkowo, dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1663N i nr 1671N oraz gminną na 196007N, wykonano chodniki na długości 680 mb oraz dwie zatoki autobusowe z peronami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 492 628 zł w tym dotacja Państwa (w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019”) wyniosła 736 916 zł, Powiat Szczycieński oraz Gmina Wielbark wnieśli po 377 856 zł. Wykonawcą była firma Ostrada z Ostrołęki.