menu

Europejski Menager Hotelarstwa.

Pekazet Olsztyn Sp. z o. o. realizuje projekt „Europejski Menager Hotelarstwa” w ramach Projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Więcej informacji http://www.pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:392.html