menu

XI Otwarty Międzynarodowy Turniej chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2016.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 30 maja 2016 r. przyjęto Uchwałę w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „XI Otwarty Międzynarodowy Turniej chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo.

Załącznik: turniej-chorow-5494