menu

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł… Lekcja dokończona po przerwie” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA.

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł… Lekcja dokończona po przerwie” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA.
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 21 kwietnia 2016 r. przyjęto Uchwałę
w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł…” Lekcja dokończona po przerwie” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

Załącznik: uchwala-zarzadu-powiatu-nr-40-ix-2016-4742