menu

Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato”.

Konkurs promuje najlepsze obiekty turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach. Popularyzuje ideę współpracy i przedsiębiorczość oraz promocję turystyki na obszarach wiejskich.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
- gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika;
- gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi;
- zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia br. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu br.
Organizatorami wydarzenia są samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Informacji udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 00 lub 89 521 69 07.

Więcej informacji: http://warmia.mazury.pl/turystyka/6849-przed-nami-kolejne-zielone-lato-2