menu

Otwarty konkurs ofert na 2016 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2015-11-16 14:32:59 (ost. akt: 2015-11-16 14:47:45)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
1). Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ……” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 07.12.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod adresem:

http://bip.powiatszczycienski.pl/205/Otwarte_konkursy_ofert/

Załączniki:
1. Uchwała w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Pobierz: Ogłoszenie na pomoc prawną na 2016 aktualne.
3. Pobierz: Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej.
4. Pobierz: Załącznik nr 3 Karta Oceny Formalnej Oferty.
5. Pobierz: Załącznik nr 4 Karta Oceny Merytorycznej Oferty.