menu

Odbiór drogi powiatowej nr 1522N.

Autor: Aleksandra Napiwodzka

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1522N do miejscowości Spaliny Małe (odcinek od skrzyżowania z droga powiatową nr 1520N do końca miejscowości Spaliny Małe), Gmina Rozogi. W miejsce drogi gruntowej wybudowano od podstaw drogę asfaltową do końca miejscowości Spaliny Małe, na odcinku 1850 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 1.406.866,00 zł z czego Powiat Szczycieński wniósł 70% wartości inwestycji, tj. ok. 985 tys. zł., a Gmina Rozogi ok. 422 tys. zł. Wykonawcą była firma "OSTRADA" z Ostrołęki.