menu

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się
7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: Portal Warmii i Mazur. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:
• przy użyciu formularza ( formularz-1-21026) na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
• na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.
Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.